ПЛУЖНИК ЄВГЕН Вчись у природи творчого спокоюКатегории Поезiя ()Ў ./ 13 Клас (hid)Ў ../../SCHOOL/13class/

Оригинал Вчись у природи творчого спокою В днi вересневi. Мудро на землi. Як вiд озер, порослих осокою. Кудись на пiвдень линуть журавлi.   Вiр i наслiдуй. Учневi негоже  Не шанувати визнаних взiрцiв, Бо хто ж твоïй науцi допоможе На певний шлях ступити з манiвцiв?     Коментар До тих вiчних цiнностей, взiрцiв, до яких варто звертатися, поет вiдносить природу, у якiй все гармонiйно поєднане, включене в життєвий коловорот. Людинi притаманно сумнiватися, помилятися. Тому потрiбно i вчитися у природи, прислухатися до свого серця, своєï натури як частки цiєï природи. I вiрити, мати якiсь iдеали, спiвзвучнi загальнолюдським, щоб не схибити, не пiти манiвцями. Така головна думка поезiï Є. Плужника Вчись у природи творчого спокою....

Метки Вчись у природи творчого спокою, ЄВГЕН ПЛУЖНИК, УКРАÏНСЬКА ЛIТЕРАТУРА 20-30-х РОКIВ XX СТ., ПОЕЗIЯ, Стислий виклад твору, Скорочено, Уривки, УКРАÏНСЬКА ЛIТЕРАТУРА 20-30-х РОКIВ XX СТ, УКРАÏНСЬКА ЛIТЕРАТУРА, 20-30, РОКIВ, XX СТ, твiр, стислий, короткий, скорочено, уривки, основна, думка, переказ
ПЛУЖНИК ЄВГЕН Вчись у природи творчого спокою