ПЛУЖНИК ЄВГЕН РIчний пIсок слIдок ноги твоєÏКатегории Поезiя ()Ў ./ 13 Клас (hid)Ў ../../SCHOOL/13class/

Оригинал Рiчний пiсок слiдок ноги твоєï I досi ще — для мене! — не занiс. Тремтить рiка, i хилиться до неï На тому березi рiденький лiс...   Не заблукають з хуторiв лелеки, - Хiба що вiтер хмари нажене... О друже мiй єдиний, а далекий. Який тут спокiй стереже мене!   Немов поклала ти менi на груди Долонi теплi, i спинилось все: I почуття, i спогади, i люди, I мертвий лист, що хвилями несе.   Немов ласкавi вересневi феï Спинили час, — i всесвiт не тече... I навiть цей слiдок ноги твоєï Вже не хвилює серця i очей...   Бо я дивлюсь i бачу: все навiки На цiй осiннiй лагiднiй землi, I твiй слiдок малий — такий великий, Що я тобi й сказати б не зумiв!   Коментар У вiршi Є. Плужника Рiчний пiсок слiдок ноги твоєï... передає особистi почуття лiричного героя, спогади про кохання, якi не стираються з пам'ятi, i фiлософськi роздуми про сенс життя, про велике мале в ньому. Кохання — це те велике, чим варто дорожити, що треба берегти. Досить похмурий пейзаж (рiденький лiс, безлюддя, мертвий лист) натякає на складнi життєвi обставини лiричного героя, на те, що вiн у розлуцi з близькою людиною. I це додає його спогадам нотку трагiчностi, болючого щему, жалкування за тим, що головнi слова, можливо, так i не були сказанi.

Метки Рiчний пiсок слiдок ноги твоєï, ЄВГЕН ПЛУЖНИК, УКРАÏНСЬКА ЛIТЕРАТУРА 20-30-х РОКIВ XX СТ., ПОЕЗIЯ, Стислий виклад твору, Скорочено, Уривки, УКРАÏНСЬКА ЛIТЕРАТУРА 20-30-х РОКIВ XX СТ, УКРАÏНСЬКА ЛIТЕРАТУРА, 20-30, РОКIВ, XX СТ, твiр, стислий, короткий, скорочено, уривки, основна, думка, переказ
ПЛУЖНИК ЄВГЕН РIчний пIсок слIдок ноги твоєÏ