ПЛУЖНИК ЄВГЕН НIч... а човен — як срIбний птах!..Категории Поезiя ()Ў ./ 13 Клас (hid)Ў ../../SCHOOL/13class/

Оригинал Нiч... а човен — як срiбний птах!..  (Що слова, коли серце повне!) ... Не спiши, не лети по сяйних свiтах, Мiй малий ненадiйний човне!   I над нами, й пiд нами горять свiти. I внизу, i вгорi глибини... О, який же прекрасний ти, Свiте єдиний!   Коментар У вiршi Є. Плужника конкретна картина ночi на човнi поєднуєте ся з алегоричною, з глибоким пiдтекстом. Зачаровує порiвняння чо ен — як срiбний птах (конкретне значення) i тут же — не спiши, не лети по сяйних свiтах, Мiй малий ненадiйний човне! (абстракт не, переносне значення, метафора, що може означати i людське життя, i вибiр шляху людиною, i мрiю). Лiричний герой розумiє глибину й незбагненнiсть свiту, але в цьому його краса й привабливiсть, те, заради чого варто жити.

Метки Нiч... а човен, як срiбний птах!.., ЄВГЕН ПЛУЖНИК, УКРАÏНСЬКА ЛIТЕРАТУРА 20-30-х РОКIВ XX СТ., ПОЕЗIЯ, Стислий виклад твору, Скорочено, Уривки, УКРАÏНСЬКА ЛIТЕРАТУРА 20-30-х РОКIВ XX СТ, Нiч, а човен, як срiбний птах, УКРАÏНСЬКА ЛIТЕРАТУРА, 20-30, РОКIВ, XX СТ, твiр, стислий, короткий, скорочено, уривки, основна, думка, переказ
ПЛУЖНИК ЄВГЕН НIч... а човен — як срIбний птах!..