ПАВЛО ТИЧИНА Пам'ятI тридцятиКатегории Поезiя ()Ў ./ 13 Клас (hid)Ў ../../SCHOOL/13class/

Оригинал На Аскольдовiй могилi Поховали ïх — Тридцять мучнiв украïнцiв. Славних, молодих...   На Аскольдовiй могилi Украïнський цвiт! — По кривавiй по дорозi Нам iти у свiт.   На кого посмiла знятись  Зрадника рука? — Квiтне сонце, грає вiтер  I Днiпро-рiка...   На кого завзявся Каïн? Боже, покарай! — Понад все вони любили  Свiй коханий край.   Вмерли в Новiм Заповiтi  З славою святих. — На Аскольдовiй могилi Поховали ïх.   Коментар Вiрш П. Тинини Пам'ятi тридцяти уславлює подвиг студентiв та учнiв, якi прийняли бiй пiд Крутами й полягли за незалежнiсть своєï батькiвщини. Це — цвiт украïнськоï нацiï, щирi патрiоти, якi дiлом довели свою вiдданiсть рiдному краєвi: Трагедiя довгий ЧЙ< замовчувалася, й тiльки вiрш поета нагадав про цей подвиг, збудив совiсть i свiдомiсть украïнцiв.

Метки Пам'ятi тридцяти, ПАВЛО ТИЧИНА, УКРАÏНСЬКА ЛIТЕРАТУРА 20-30-х РОКIВ XX СТ., ПОЕЗIЯ, Стислий виклад твору, Скорочено, Уривки, УКРАÏНСЬКА ЛIТЕРАТУРА 20-30-х РОКIВ XX СТ, УКРАÏНСЬКА ЛIТЕРАТУРА, 20-30, РОКIВ, XX СТ, твiр, стислий, короткий, скорочено, уривки, основна, думка, переказ
ПАВЛО ТИЧИНА Пам'ятI тридцяти