IГОР РИМАРУК ОбновиКатегории Поезiя ()Ў ./ 13 Клас (hid)Ў ../../SCHOOL/13class/

Оригинал молодiй душе радiй обновам — лавровий вiнок стає терновим стражники у мученики пруть хрест не орден хрест не одберуть на крилатий герб у консулятi задивились коники крилатi а буланий змiй а вороний — де ви нинi в упряжi якiй мчить полями бричка макабрична деренчить горлянка вiзника i твоя душе зоря одвiчна в небесах оновлених зника

Висновки У вiршi I. Римарука Обнови подана алегорична картина сучасного свiту з його суперечностями, протирiччями, коли лавровий вiнок перетворюється на терновий, кати стають героями, тiльки тяжкi хрести залишаються, ïх не одберуть, це не ордени. Лiричний герой поезiï жалкує за буланими, вороними змiями — мрiями, сподiваннями, смiливими вчинками, котрi змiнилися на буденщину — деренчливу бричку з крикливим вiзником, i прагне оновлення, крилатостi та лету до осяйних небес.

Метки Обнови, IГОР РИМАРУК, Стислий виклад твору, Скорочено, Уривки, СУЧАСНА МОЛОДА УКРАÏНСЬКА ЛIТЕРАТУРА, твiр, стислий, короткий, скорочено, уривки, основна, думка, переказ
IГОР РИМАРУК Обнови